csenru
Tulach.net >> úvod

Úvod

Předmětem mé činnosti je výzkum, vývoj a konzultace v oblasti fyziky záření, optiky a související elektroniky.

Tato činnost, při níž se opírám o dlouholeté zkušenosti z vývoje, je úzce spojena s oborem vakuové techniky, kterou aplikuji při svých řešeních, ať už jako nezbytný "obal", jako např.v případě rtg zesilovače, nebo navrhované speciální rentgenky, anebo jako součást technologie (např. při vakuaci nanomateriálů pro stínění ionizujícího záření).

Přehled hlavních prací:
Při své činnosti spolupracuji se špičkově vybavenými laboratořemi u nás i v zahraničí.
Nabízím: