csenru
Tulach.net >> know-how

Transfer know-how

Podstatným rysem mé činnosti, umožňujícím překročit rámec úzké specializace, je transfer know-how zahrnující především přenos výpočetních postupů. Příklady:
  • při výpočtech stínění proti ionizujícímu záření (vč. neutronového) jsem pro řešení Boltzmannovy transportní rovnice použil postupů vyvinutých původně pro řešení laserů
  • pro výpočty proudění vysoce viskozní kapaliny (nezbytné pro vyřešení výroby nanomateriálů pro stínění ionizujícího záření) jsem použil upravených telegrafních rovnic
  • analogie mezi trasportními jevy při transferu tepla, hmoty a hybnosti mi dovolila využít programy které jsem vyvinul pro laserovou techniku k výpočtům v oblasti proudění kapalin
  • výpočetní postupy používané v elektrotechnice lze použít:
    • v optice
    • ve vakuové technice (vodivost potrubí, modelování změn tlaku ve vakuovaných prostorech...)