csenru
Tulach.net >> vibroreologie
 • Využití nelineárních jevů
  • Využití nelineární akustiky
   • Možnost řízení elektrických vlastností vyrobených kompozitů
   • Použití:
   • konstrukce a výroba kompozitních materiálů
    • využití nelineárních jevů v konstrukci kompozitů

   • umožnění výroby produktů dosud nerealizovatelných z důvodu obtížné zpracovatelnosti
   • zpracování suspenzí, včetně polydisperzních, s vysokou koncentrací pevných částic
    • Tento přístup byl ověřen v praxi při vývoji a výrobě speciálního polymerbetonu pro obalové soubory k ukládání radioaktivních odpadů. Nové postupy umožnily zpracování polydisperzní směsi s vysokou koncentrací pevných částic a dosažení kvalitativních parametrů, které nebylo možné získat dosavadními postupy.
     chnl
    • Obalový soubor typu S s názvem S-COMCON Shield vytvořený touto technologií byl schválen pro skladování radioaktivních odpadů rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
    • Tento obalový soubor získal titul Vizionář 2018 jako jediný kontejner s certifikací S pro skladování radioaktivního odpadu v ČR za technologický a ekonomický přínos v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti ukládání radioaktivného odpadu.