csenru
Tulach.net >> optika

Optika

pro viditelné a infračervené záření včetně: Modelování intenzity záření nachází uplatnění v medicínských aplikacích (lampa pro léčbu novorozenecké žloutenky), při osvětlování obývaných prostorů (projekt "Severní slunce").

Řízené rozložení intenzity světelného zdroje bylo základem pro konstrukci optiky letištního návěstidla.