csenru
Tulach.net >> galerie

Galerie


Uhlíková vlákna a mikrobubliny plynu uvnitř kompozitu

Svazek C-vláken 1 mm pod povrchem organického kompozit. mater.

Infračervená fotografie struktury vzorku
 

Absorbční spektrum kompozitu v IR oblasti

Justáž expanderu u laseru

Plazma v magnet. poli

Luminiscence ZnS v UV záření

Mikrovakance v kompozitu zachycené pomocí mikroluminescenční fotografie

Tomogram struktury materiálu

Polarizační mikroskopie v praxi

Z historie: výroba prototypu CO2 laseru 60 W se vzdušným chlazením

Příprava měřicího laseru

Plazma v trubici laseru

Agregáty Fe2O3, 800x zvětšené

2.harmonická YAG-laseru v mikroskopii

Struktura kapaliny

‭Vlastnosti organické kapaliny

‭Nekonvenční analýza kompozitu ve výboji